Natur- og Balancecoach v/Heine Jaaks

“There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man” (Winston S. Churchill)

Naturligt heste-hold

“There is something about the outside of a horse that is good for the inside of man”

Winston S. Churchill

Hesten er et fantastisk individ – en tro og god ven og hjælper, og for at kunne få det fulde udbytte af dit samarbejde med din hest, er det vigtigt, at grundlaget er i orden. I bund og grund er det essentielle i et godt samarbejde, at man har tillid til hinanden – din hest skal vide, at den kan stole på dig og omvendt.

Jeg vejleder dig i udvikle dit samspil med din hest, så I sammen får det bedste grundlag for et langt og godt venskab.

Det gavner ingen, at en træner kan få hesten til noget, men så ejeren ikke kan, så derfor skal du være aktiv i læringen og træningen af din hest og du vil hurtigt opdage, at træningen også personligt vil tilføre dig en masse.

Kontakt mig endelig og så finder vi ud af noget, som er tilpasset til netop dine og din hests behov.

Fodring af din hest

Alle heste-ejere er naturligvis interesserede i, at deres hest får det foder, som er bedst for den, men hesten er idag ramt af mange “livsstils-sygdomme” – akkurat som sin ejer, og det kan være svært at overskue, hvordan man sørger for at tilpasse energi-indtaget for hesten således at det giver den energi nok til at yde, hvad den skal og som samtidig ikke giver den “livsstils-sygdomme” eller dårlige vaner.

Traditionelt har hestefoder bestået af frisk græs om sommeren og tørret hø om vinteren, og derudover får mange heste med øget energibehov suppleret deres fodring med et kornbaseret krybbefoder. Men der er stor forskel på heste og derfor skal fodringen tilpasses den enkeltes behov og løbende rettes til. F.eks. kan mange heste ikke præstere på groft hø og halm alene, hvorimod nøjsomme ponyer som fx islandske heste og fjordheste skal gives foder med meget lavt energiindhold for at undgå overfodring.

Konsekvensen af forkert fodring kan eksempelvis være, at hesten bliver tynd og inaktiv, mere rund og/eller at den ændrer adfærd – alt sammen noget, der kan rettes op på med den rette foder-sammensætning.

Jeg vejleder gerne i at finde den rigtige foderform for din hest, så I undgår foder-relaterede sygdomme og opnår bedre sundhed og trivsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*